Beton

Vi udfører betonarbejder i forbindelse med fundering, samt for konstruktioner med en vis sværhedsgrad – f.eks. vandtætte kældre med gulvniveau under vandspejl.