Konstruktioner under vandspejl

For at bygge under eller i niveau med primære- og sekundære grundvandsspejl kræves både erfaring og valg af korrekt materiel.

 

Problemer der ofte opstår under disse forhold er:

 

- Tilstrømmende vand fra “utømmelige” reservoir.
- Sandede jordlag med højt vandindhold – flydesand.
- Periodevis stigende vandspejl.
mfl.

 

Vi udfører betonarbejde under disse forhold, og har erfaring med opgaver fra enkelte vandtætte elevatorskakte i eksisterende bygninger til store dybe kældre for vandværker & transformerstationer - hvor der stille store krav til driftssikkerhed.

 

Alt fra udgravning til støbning af bundplader, vægge, dæk og efterfølgende kloak og dræn udfører vi.

 

Kontakt os for råd og vejledning.

Annasvej_140318_23_resize