Borede pæle

Hvis oversiden af bæredygtigt lag ligger mellem 2 – 3,5 m under terræn, kan fundering på borede pæle være en økonomisk fornuftig løsning.

 

Borede pæle udføres som specialmaskine med stort pælebor monteret. Efterfølgende fyldes beton i udboringen og eventuelt armering monteres.

 

Borede pæle har begrænsninger mht. bløde aflejringer samt løse aflejringer i kombination med højt grundvandsspejl, hvilket kan betyde at borehullet kan falde sammen, eller at en ren bund ikke kan opnås.

 

Disse ulemper kan oftest forhindres ved anvendelse af forringsrør, der kan hindrer borehullet i at falde sammen.

 

Hvor forholdene ikke tillader fundering med borede pæle kan rammede pæle eller skruede pæle med fordel anvendes.

 

Dansk Fundering tilbyder udførelse af borede pæle i dimensionerne Ø 300 – Ø 1500mm.

forside_billede3