Rammede minipæle

Rammede pæle er en effektiv funderingsmåde når bærende jordlag ligger dybere end 2m under terræn

Vi tilbyder nedramning af alle typer pæle og emner: minipæle, profiljern, træpæle, jernbeton pæle mv.

 

Minipæle:
Minipæle er effektivt til næsten alle funderingsopgaver, hvor pladsen er begrænset – f.eks. fundering af til- og ombygninger, samt efterfundering af sætningsskadede bygninger; herunder gulve og vægge.

Pælene rammes i dimensionsgivende stålrør, for herefter at blive kappet, armeret og udstøbt.

 

Vi råder over maskiner der kan udføre de mest økonomiske løsninger under f.eks. åben himmel eller i “utilgængelige” kældre.

 

Rammede minipæle tilbydes i følgende dimensioner:

- Ø 114mm
- Ø 159mm
- Ø 219mm
- Ø 273mm

 

Dimensionsgivende tabel for regningsmæssige laster:

Dimension mm. Regningsmæssig bæreevne (kN)
Partialkoefficient, normal Modelfaktor, lempet
Ø 114 100 1,3 1,25
Ø 159 200 1,3 1,25
Ø 219 300 1,3 1,25
Ø 273 400 1,3 1,25

 

 

Ramning udføres efter “Den Danske Rammeformel” jf. DS415 / EC7.

rambuk_slottet_resize