Rammede pæle

Rammede pæle er en effektiv funderingsmåde når bærende jordlag ligger dybere end 2m under terræn

Vi tilbyder nedramning af alle typer pæle og emner: minipæle(stål), profiljern, træpæle mv.

 

Minipæle/stålpæle:
Minipæle/stålpæle er effektivt til næsten alle funderingsopgaver, hvor pladsen er begrænset – f.eks. fundering af til- og ombygninger, samt efterfundering af sætningsskadede bygninger; herunder gulve og vægge.

Pælene rammes i dimensionsgivende stålrør, for herefter at blive kappet, armeret og udstøbt.

 

Vi råder over maskiner der kan udføre de mest økonomiske løsninger under f.eks. åben himmel eller i “utilgængelige” kældre.

 

Rammede minipæle tilbydes i følgende dimensioner:

- Ø 114mm
- Ø 159mm
- Ø 219mm - kan anvendes hvor den frie højde er min. 4 meter
- Ø 273mm - kan anvendes hvor den frie højde er min. 6 meter
- Ø 324mm - kan anvendes hvor den frie højde er min. 6 meter

 

Dimensionsgivende tabel for regningsmæssige laster:

  Dimension mm.    Regningsmæssig bæreevne (kN)    Partialkoefficient RdynM

Ø 114

100

1,95

Ø 159

200

1,95

Ø 219

300

1,95

Ø 273

400

1,95

Ø 324

500

1,95

 

 

Ramning udføres efter “Den Danske Rammeformel” jf. DS415 / EC7.

rambuk_slottet_resize