Understøbning

Understøbning anvendes til efterfundering, hvor bygningens fundament svigter på grund af fejlfundering i bløde sætningsgivende lag eller ved øget belastning på eksisterende fundament.

 

Endvidere anvendes understøbning i forbindelse med sænkning af kældergulve, samt ved udgravninger tæt op ad eksisterende bygninger.

 

Understøbning af eksisterende fundamenter udføres under hele fundamentets længde – man arbejder sig typisk frem i sektioner af 1 meters bredde med 3 meters mellemrum.

 

I sandede jordarter kan det være nødvendigt at gøre sektionerne mindre og afstanden mellem sektionerne større under udførelsen.

admin-ajax_resize