Kunder & Referencer

Herunder ses vores anmeldelser fra www.anmeld-haandvaerker.dk

Herunder ses et udvalg af referenceprojekter. Vi har igennem tiden gennemført mere end 6.000 hoved-, fag- & underentrepriser, store som små.

 

 image001

-

-

-

slkelogo

-

-

-

image003

-

-

-

349px-Maersk_Oil_logo_svg

-

-

-

image005

-

-

-

image006

-

-

-

Tryg_logo_thumbnail_13-1939

-

-

-

Københavns-Kommune

-

-

-

Aarsleff-logo1

-

-

-

adserballen-knudsen

-

-

-

bnslogo

-

-

-

dj mg logo

-

-

-

image013

-

-

-

image014

-

-

-

image015

-

-

-

image016

-

-

-

image017

-

-

-

image019

-

-

-

image018

image020

-

-

-

combibyg 44c5e2fee5-i66470072__szw1280h1280_

-

-

-

image022

-

-

-

image023

-

-

-

image024

-

-

-

jakon logo

-

-

-

MOE_logo_mailsignatur

-

-

-

image027

-

-

-

image028

 

 

Den Frie Udstilling – København Ø
Fagentreprise i råhus. Etablering af 3-5m høj kælder under 600m2 åbent museum i København – bygherre: DFU & A.P. Møller Maersk
image029
Tornerosevej – Herlev
Hovedentreprise – Fundering, beton, kloak: Fundamentsforstærkning, som understøbning samt ny kloakering & dræn 600m2 boligkarré for KAB
image030
“Rottehullet” – Christianshavn
Hovedentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført fundamentsforstærkning med pressede betonpæle.
image031
Annasvej 30 – Hellerup
Hovedentreprise – Fundering, beton, kloak: Etablering af 180m2 – 2,3-2,5m høj vandtæt Liebhaverkælder i anden række fra Øresund. Ejendommen var oprindeligt funderet i sætningsgivende jordlag, og blev ophængt på pæle, hvorefter vandtæt kælderkonstruktion blev opbygget, som har gulvoverside lig med vandspejl.
image032
Dr. Tværgade – København
Underentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført fundamentsforstærkning med pressede betonpæle og rammede stålpæle med traverser.
image033
Det Harboeske Enkefruekloster – København
Hovedentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført total forstærkning af ejendommens fundament med pressede betonpæle samt nye kældergulve og kloakker.
image034
Frederiksborg Slot
Underentreprise – Fundering: På Frederiksborg Slot har vi udført fundamentsforstærkning af den gamle staldbygning. Tillige har vi udført stabilisering af voldgravsbroer, ud fra specialtilpassede løsninger.
image038 image037
Statens Museum for Kunst
Underentreprise – Fundering: Etablering af pælefundering for nyt spejlbassin.

-

-

-

Spanteloftbygningen – København K
Underentreprise – Fundering: I samarbejde med Slots & Ejendomsstyrelsen samt CH Byg har vi udført efterfundering og sikring af søjlekonstruktioner mod havnekaj.

-

-

-

image035 image036
Copenhagen Plant Science Center – CPSC
Underentreprise – Fundering: Vi har udført dimensionering, levering og etablering af Københavnerspuns på i alt 100m, fordelt flere steder på byggefeltet. Metoder har været: forborede, rammede & vibrerede profiljern i dimensioner HE200B – HE360B.

-

-

-

Skovbrynet – Næstved
Hovedentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført total forstærkning af hele fundamentet på denne karre inkl. kloak & beton.

-

-

-

image039 FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ
Amalienborg Garderstalden, Toldbodgade 43
Underentreprise – Fundering & Beton: Udgravning, pælefundering, beton & kloakarbejde for Slots & Ejendomsstyrelsen på bevaringsværdig gammel staldbygning på 400m2. Udført i samarbejde med E&P.

-

-

-

Øster Søgade 58 – København Ø
Hovedentreprise /forsikringssag – Fundering & beton: Efterfundering, udgravning & kloakarbejder for kælder for privat bygherre.

-

-

-

image040 image041
Københavns Hovedbanegård
Underentreprise- Fundering: Etablering af byggegrubber for nye pumpestationer før Metroselskabets arbejder på Hovedbanegården.

-

-

-

Provstevænget – Roskilde
Hovedentreprise – Kælderrenovering: Efterfundering, udgravning & kloakarbejder for kælder for privat bygherre. Vi blev tilvalgt bla. pga. vore kompetencer samt mange referencer.

-

-

-

-

-

image042 FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ
Vordingborg Gamle Rådhus
Underentreprise- Fundering: På Vordingborgs Gamle rådhus har vi udført en total fundamentsforstarkning med nye jernbetongulve og jernbetonbjælker til bæring af de indvendige bygningsdele.

-

-

-

A/B Hannholm, København S
Underentreprise – Kloak & dræn: Etablering af omfangsdræn, renovering af kloakker samt nyt gårdanlæg for andelsforening.

-

-

-