Forsikringssager

Når der opdages skader på byggeri, som er forårsaget af fejlfundering eller tilsvarende, er vi for flere forsikringsselskaber en foretrukken partner.

 

Ofte står du som forsikringsselskab & taksator med et større arbejde i at prissætte, forundersøge, udarbejdet projekt- & udbudsbudsmateriale, entrere med entreprenører mv. – for et arbejdsområde, som er er vores speciale. Lad os hjælpe Jer.

 

Giv os mulighed for at være med fra start
Med vores egne ingeniører & konstruktører har vi ikke kun erfaring fra udførselsfasen, men besidder også de projekteringskompetencer for konstruktioner i jord, der skal til for at levere de prismæssigt og konstruktionsmæssigt bedste løsninger. Som entreprenørfirma har vi  fokus på pris fra start, da vi ved at alle parter kommer længst med Value Engineering.

 

For projektering varetager vi i forsikringssager:
- Forundersøgelser
- Jordbundsundersøgelser
- Forprojektering

- Budgettering
- Detailprojektering

 

- for efterfølgende at stå for udførsel.

 

På denne måde får I som forsikringsselskab den prismæssige bedste løsning, og vi letter jeres taksatortid med koordinering af parterne imellem. Vi bistår oftest med ydelser for nedrivning og råhusarbejder, men påtager os også apteringsfag i underentreprise.

 

Med vores portefølje for denne type projekter har vi vist, at vi totaløkonomisk kan levere kombinationen af bedste og billigste løsninger.

 

Har du som taksator spørgsmål til et sætningsskadet hus samt priser for udbedring, så kontakt os.