Fundering & konstruktioner

For mange projekter kan det bedst svare sig at få alle ydelser leveret fra en leverandør. Forunderøgelser, projektering og efterfølgende udførsel – det har vi god erfaring med.

 

Når det ønskes, projekterer vi egne ydelser fra forprojekt til detailprojekt. Dette omfatter alle vores produkter, fra fundamenter støbt mod jord til spunsvægge og råhuskonstruktioner over terræn.

 

Med vores egne og eksterne ingeniører, har vi ikke kun erfaring fra udførelsesfasen, men besidder også de projekteringskompetencer for konstruktioner i jord, der skal til for at levere de prismæssigt og konstruktionsmæssigt bedste løsninger. Som entreprenørfirma har vi  fokus på pris fra start.

 

For projektering af fundering & konstruktioner varetager vi:
- Forundersøgelser
- Forprojektering

- Detailprojektering

 

- for efterfølgende at stå for udførsel.

 

På denne måde får Du som kunde grundlag for den prismæssigt bedste løsning fra start.

 

Har du spørgsmål til vores projekterings ydelser for fundering og konstruktioner, så kontakt os.