Skrueankre

Skrueankre kan udføres vandrette, skrå eller lodrette efter behov. Ankersystemet kan som permanente ankre leveres varmgalvaniseret.

 

Skrueankre udføres som store skruer der fastgøres i jordlag med de rette egenskaber. Skrueankre er vibrationsfri, og kan i mindre dimensioner også monteres under begrænsede pladsforhold. Trækstyrker kan designes til ml. 35 – 300kN. Stivheden af ankerets skaft gør at ankerets bane kan bestemmes forholdsvis præcist, i modsætning til andre ankertyper.

 

For- & efter-spænding og dertil hørende trækforsøg udføre vi såfremt det vurderes nødvendigt.

 

Som anvendelses områder kan nævnes:
- Forankring af spuns
- Forankring mod opdrift af alle bygningsværker
- Stabilisering af skråninger

skruepæle_resize