Konstruktioner under vandspejl

For at bygge under eller i niveau med primære- og sekundære grundvandsspejl kræves både erfaring og valg af korrekt materiel.

Problemer der ofte opstår under disse forhold er:

  • Tilstrømmende vand fra “utømmelige” reservoir.
  • Sandede jordlag med højt vandindhold – flydesand.
  • Periodevis stigende vandspejl.
  • mfl.

Vi udfører betonarbejde under disse forhold, og har erfaring med opgaver fra enkelte vandtætte elevatorskakte i eksisterende bygninger til store dybe kældre for vandværker & transformerstationer - hvor der stille store krav til driftssikkerhed.

Alt fra udgravning til støbning af bundplader, vægge, dæk og efterfølgende kloak og dræn udfører vi.

Kontakt os for råd og vejledning.

I vores brochure kan du læse mere om, hvem vi er:

DANSK FUNDERING A/S​​

Navervej 13 A

4000 Roskilde

CVR: 28329466​