Understøbning

Understøbning anvendes til efterfundering, hvor bygningens fundament svigter på grund af fejlfundering i bløde sætningsgivende lag eller ved øget belastning på eksisterende fundament.

Endvidere anvendes understøbning i forbindelse med sænkning af kældergulve, samt ved udgravninger tæt op ad eksisterende bygninger.

Understøbning af eksisterende fundamenter udføres under hele fundamentets længde – man arbejder sig typisk frem i sektioner af 1 meters bredde med 3 meters mellemrum.

I sandede jordarter kan det være nødvendigt at gøre sektionerne mindre og afstanden mellem sektionerne større under udførelsen.

I vores brochure kan du læse mere om, hvem vi er:

DANSK FUNDERING A/S​​

Navervej 13 A

4000 Roskilde

CVR: 28329466​