​Kunder & Referencer

Herunder ses vores anmeldelser fra www.anmeld-haandvaerker.dk

​​

​Herunder ses et udvalg af referenceprojekter. Vi har igennem tiden gennemført mere end 6.000 hoved-, fag- & underentrepriser, store som små.

Den Frie Udstilling – København Ø

Fagentreprise i råhus. Etablering af 3-5m høj kælder under 600m2 åbent museum i København – bygherre: DFU & A.P. Møller Maersk​

Tornerosevej – Herlev

Hovedentreprise – Fundering, beton, kloak: Fundamentsforstærkning, som understøbning samt ny kloakering & dræn 600m2 boligkarré for KAB​

“Rottehullet” – Christianshavn

Hovedentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført fundamentsforstærkning med pressede betonpæle.​

Skovbrynet – Næstved
Hovedentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført total forstærkning af hele fundamentet på denne karre inkl. kloak & beton.

Dr. Tværgade – København
Underentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført fundamentsforstærkning med pressede betonpæle og rammede stålpæle med traverser.

Det Harboeske Enkefruekloster – København
Hovedentreprise – Fundering: Dansk Fundering har udført total forstærkning af ejendommens fundament med pressede betonpæle samt nye kældergulve og kloakker.

Frederiksborg Slot
Underentreprise – Fundering: På Frederiksborg Slot har vi udført fundamentsforstærkning af den gamle staldbygning. Tillige har vi udført stabilisering af voldgravsbroer, ud fra specialtilpassede løsninger.

Spanteloftbygningen – København K
Underentreprise – Fundering: I samarbejde med Slots & Ejendomsstyrelsen samt CH Byg har vi udført efterfundering og sikring af søjlekonstruktioner mod havnekaj.

Copenhagen Plant Science Center – CPSC
Underentreprise – Fundering: Vi har udført dimensionering, levering og etablering af Københavnerspuns på i alt 100m, fordelt flere steder på byggefeltet. Metoder har været: forborede, rammede & vibrerede profiljern i dimensioner HE200B – HE360B.

Annasvej 30 – Hellerup

Hovedentreprise – Fundering, beton, kloak: Etablering af 180m2 – 2,3-2,5m høj vandtæt Liebhaverkælder i anden række fra Øresund. Ejendommen var oprindeligt funderet i sætningsgivende jordlag, og blev ophængt på pæle, hvorefter vandtæt kælderkonstruktion blev opbygget, som har gulvoverside lig med vandspejl.​

Amalienborg Garderstalden, Toldbodgade 43
Underentreprise – Fundering & Beton: Udgravning, pælefundering, beton & kloakarbejde for Slots & Ejendomsstyrelsen på bevaringsværdig gammel staldbygning på 400m2. Udført i samarbejde med E&P.

Fotografi på vej​

Øster Søgade 58 – København Ø
Hovedentreprise /forsikringssag – Fundering & beton: Efterfundering, udgravning & kloakarbejder for kælder for privat bygherre.

Københavns Hovedbanegård
Underentreprise- Fundering: Etablering af byggegrubber for nye pumpestationer før Metroselskabets arbejder på Hovedbanegården.

Provstevænget – Roskilde
Hovedentreprise – Kælderrenovering: Efterfundering, udgravning & kloakarbejder for kælder for privat bygherre. Vi blev tilvalgt bla. pga. vore kompetencer samt mange referencer.

Vordingborg Gamle Rådhus
Underentreprise- Fundering: På Vordingborgs Gamle rådhus har vi udført en total fundamentsforstarkning med nye jernbetongulve og jernbetonbjælker til bæring af de indvendige bygningsdele.

Fotografi på vej​

A/B Hannholm, København S
Underentreprise – Kloak & dræn: Etablering af omfangsdræn, renovering af kloakker samt nyt gårdanlæg for andelsforening.

Statens Museum for Kunst
Underentreprise – Fundering: Etablering af pælefundering for nyt spejlbassin.

image019
jakon-logo

I vores brochure kan du læse mere om, hvem vi er:

​Seneste nyheder

Nyheder på vej..

DANSK FUNDERING A/S​​

Navervej 13 A

4000 Roskilde

CVR: 28329466​