​Kunder & Referencer

​​

​Herunder ses et udvalg af referenceprojekter. Vi har igennem tiden gennemført mere end 6.000 hoved-, fag- & underentrepriser, store som små.

Den Frie Udstilling – København Ø

Etablering af 3-5m høj kælder under 600m2 åbent museum i København – bygherre: DFU & A.P. Møller Maersk​

Tornerosevej – Herlev

Fundamentsforstærkning, som understøbning samt ny kloakering & dræn 600m2 boligkarré for KAB​

“Rottehullet” – Christianshavn

Dansk Fundering har udført fundamentsforstærkning med pressede betonpæle.​

Skovbrynet – Næstved
Dansk Fundering har udført total forstærkning af hele fundamentet på denne karre inkl. kloak & beton.

Dr. Tværgade – København
Dansk Fundering har udført fundamentsforstærkning med pressede betonpæle og rammede stålpæle med traverser.

Det Harboeske Enkefruekloster – København
Dansk Fundering har udført total forstærkning af ejendommens fundament med pressede betonpæle samt nye kældergulve og kloakker.

Frederiksborg Slot

Dansk Fundering har på Frederiksborg Slot har vi udført fundamentsforstærkning af den gamle staldbygning. Tillige har vi udført stabilisering af voldgravsbroer, ud fra specialtilpassede løsninger.

Spanteloftbygningen – København K
I samarbejde med Slots & Ejendomsstyrelsen samt CH Byg har vi udført efterfundering og sikring af søjlekonstruktioner mod havnekaj.

Copenhagen Plant Science Center – CPSC

Dansk Fundering har udført dimensionering, levering og etablering af Københavnerspuns på i alt 100m, fordelt flere steder på byggefeltet. Metoder har været: forborede, rammede & vibrerede profiljern i dimensioner HE200B – HE360B.

Annasvej 30 – Hellerup

Beton, kloak: Etablering af 180m2 – 2,3-2,5m høj vandtæt Liebhaverkælder i anden række fra Øresund. Ejendommen var oprindeligt funderet i sætningsgivende jordlag, og blev ophængt på pæle, hvorefter vandtæt kælderkonstruktion blev opbygget, som har gulvoverside lig med vandspejl.​

Amalienborg Garderstalden, Toldbodgade 43
Udgravning, pælefundering, beton & kloakarbejde for Slots & Ejendomsstyrelsen på bevaringsværdig gammel staldbygning på 400m2. Udført i samarbejde med E&P.

Hotel Nobis

Forside af hotellet og trappen Dansk Fundering har udført en hovedentreprise med pælefundering, kloak, dræn, elevatorgrupper, beton inkl. Trapper og ny cykel kælder. Bemærk at en del af arbejdet er udført under grundvandsspejl.

Københavns Hovedbanegård
Etablering af byggegrubber for nye pumpestationer før Metroselskabets arbejder på Hovedbanegården.

Provstevænget – Roskilde
Kælderrenovering: Efterfundering, udgravning & kloakarbejder for kælder for privat bygherre. Vi blev tilvalgt bla. pga. vore kompetencer samt mange referencer.

Vordingborg Gamle Rådhus

Dansk Fundering har udført en total fundamentsforstarkning med nye jernbetongulve og jernbetonbjælker til bæring af de indvendige bygningsdele.

De gule Stokke

Dansk Fundering har udført renovering af 54 boliger med understøbninger, jordarbejder, kloak, dræn og betonarbejder.

Wake Up Copenhagen

Dansk Fundering ar udført betonarbejder i form af vandtætte elevatorgrupper, da en del af arbejdet blev udført under grundvandsspejl.
Derudover er der udført søjler, bjælker og diverse betonarbejder.

Villa Copenhagen

Dansk Fundering har udført pæle ramning i flere etaper og under vanskelige forhold. Vores rambukke er, af flere omgange, hejst ind over mure med kran, for at kunne komme til at udføre arbejdet. Ramningen er udført på grund af dårlige jordbunds forhold og for at sikre korrekt fundering, således at bæreevnen på hotellets bygninger og udendørs pool bliver optimale.

Kuglegården

Dansk Fundering har udført ramning af pæle samt nyt terrændæk i bygning 180 på Kuglegården.

Hotel Kong Arthur

Dansk Fundering har udført udgravninger, understøbninger, afløb, dræn og betonarbejder som en del af hotellets renovering. Igen har Dansk Fundering Udført arbejde under vanskelige forhold med både grundvandsspejl og adgangsveje.

Statens Museum for Kunst
Etablering af pælefundering for nyt spejlbassin.

image019
jakon-logo

I vores brochure kan du læse mere om, hvem vi er:

DANSK FUNDERING A/S​​

Navervej 13 A

4000 Roskilde

CVR: 28329466​