Skruede pæle

Skruede pæle anvendes ofte ved nybyggeri og til- og ombygninger, hvor støj og vibrationer fra ramning ikke ønskes eller tillades.


De har i princippet samme anvendelsesmuligheder som anden traditionel pælefundering, men udmærker sig ved, at de også kan tage et stort træk. De kan anvendes for både midlertidige og permanente konstruktioner.

Bestemmelsen af den korrekte skruepæl kræver en konkret vurdering af jordbundsforhold og laster fra ovenstående konstruktion. Herudover kræves en dimensionering af pælene, som herved produceres specifikt til det givne projekt.

Under de fleste jordbundsforhold vil regningsmæssige bæreevner mellem 100 – 250kN pr. pæl være fordelagtige at anvende.

Kontakt os for råd og vejledning.

I vores brochure kan du læse mere om, hvem vi er:

DANSK FUNDERING A/S​​

Navervej 13 A

4000 Roskilde

CVR: 28329466​