Skrueankre

Skrueankre kan udføres vandrette, skrå eller lodrette efter behov. Ankersystemet kan som permanente ankre leveres varmgalvaniseret.

Skrueankre udføres som store skruer der fastgøres i jordlag med de rette egenskaber. Skrueankre er vibrationsfri, og kan i mindre dimensioner også monteres under begrænsede pladsforhold. Trækstyrker kan designes til ml. 35 – 300kN. Stivheden af ankerets skaft gør at ankerets bane kan bestemmes forholdsvis præcist, i modsætning til andre ankertyper.

For- & efter-spænding og dertil hørende trækforsøg udføre vi såfremt det vurderes nødvendigt.

Som anvendelses områder kan nævnes:


  • Forankring af spuns
  • Forankring mod opdrift af alle bygningsværker
  • Stabilisering af skråninger

I vores brochure kan du læse mere om, hvem vi er:

DANSK FUNDERING A/S​​

Navervej 13 A

4000 Roskilde

CVR: 28329466​