Traditionel spuns

Traditionelt spuns (trapez etc.) anvendes oftes som støttemur eller som afstivningsvæg for optagning af jordtryk. Af andre anvendelsesmuligheder kan nævnes havnefronter, kystsikring etc.

Vi har valgt at specialisere os i udførsel af traditionel spuns på mindre projekter under vanskelige pladsforhold, eller hvor andre af vores arbejder indgår. F.eks. hvor 30 løbende meter jordskråning ønskes stabiliseret, og vi efterfølgende skal omlægge kloak og lave betonarbejde.

Vi kan nedbringe spunsprofilerne både ved ramning og vibrering, og har eget måleudstyr for overvågning af vibrationer.

Produktet anvendes i øvrigt ofte som en del af store infrastruktur og anlægsprojekter. Opgaver som disse hvor mængderne er store, lader vi andre om at udføre.
Oftest kræves en geoteknisk vurdering sammenholdt med laster fra eksisterende konstruktioner mv. Vi dimensionerer og leverer hele spuns løsninger for små og mellem-store opgaver.

Kontakt os for mere information.

I vores brochure kan du læse mere om, hvem vi er:

DANSK FUNDERING A/S​​

Navervej 13 A

4000 Roskilde

CVR: 28329466​